login
Inicia sessió

register
Registra't

Un cop d'ull a la ciència

Pràctica de Fehling

En aquesta pràctica el nostre OBJECTIU és reconèixer alguns glúcids pel seu caràcter reductor.

Fonament químic de les proves Reactiu de Fehling:

Una de les propietats més destacades dels monosacàrids és el seu poder reductor que es deu al grup carbonil (aldehid o cetona: C=O) de la seva molècula. En aquesta pràctica utilitzarem el reactiu de Fehling. Aquest reactiu es tindrà que preparar abans de realitzar la pràctica ja que consta de dos solucions separades que es mesclen en el moment d'utilitzar-les. La solució de Fehling A (blava) és de sulfat cúpric alcalí i la solució de Fehling B (incolora) és de tartrat sòdic-potàssic. En mesclar les dues solucions, es forma hidròxid cúpric de color blau intens.

Què passa químicament en la reacció de la glucosa i el midó amb el reactiu de Fehling?

La glucosa és un glúcid monosacàrid i reacciona amb la prova de Fehling. El grup carbonil de la glucosa (-COH) s’oxidarà passant a àcid carboxílic (-COOH). El procés s’evidenciarà per un canvi de coloració on el color blau del reactiu de Fehling formarà un precipitat groc (òxid cuprós hidratat) i després passarà a ser de color vermell teula (òxid cuprós anhidre) en continuar l'ebullició. El midí és un glúcid polisacàrid i no reacciona amb la prova de Fehling (si amb la prova del Lugol que vam fer fa uns dies). Així doncs, el midó no s’oxida pel Fehling i per tant no observarem canvi de color de blau a vermell en la reacció química

.

Fehling
TUB 1 MIDÓ Negatiu (-)
TUB 2 GLUCOSA Positiu (+)

Després varem investigar sobre altres aliments que també podrien donar diferents resultats:

ALIMENT FEHLING
Coca-cola zera NO
Sacarina NO
Patata amb aigua NO
Coca-cola SI

Com observam en aquesta taula, només reaccionen els elements que contenen glucosa com he coentat anteriorment.

Comentaris (0)14-12-2015 16:44:09

Escriu un nou comentari:

Comentari extern

Nom:


Registrar-me a flog.cat

Usuaris registrats

Usuari de flog.cat:

Contrasenya: